KONTAKT

ASM ARENA

AIRSOFTMASTERS Sp. z o.o.

KRS 0000640895, REGON 365593253, NIP 9522152009

  • Szklarniowa 57, 05-070 Sulejówek (wjazd od ul. Rzemieślniczej)
  • 22 100 45 52
  • biuro@asmarena.pl
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł opłacony w całości.